POS Mediu

Distributie Specii - Lacul Batca Doamnei

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

La nivelul ariei protejate - Lacul Batca Doamnei, au fost identificate si cartate arealele de distributie pentru urmatoarele specii de pasari. Hartile GIS in format digital au fost realizate pe baza observatiilor directe in teren realizate asupra speciilor protejate, din fiecare categorie in parte, pentru care aria investigata a fost declarata arie protejata.

Speciile de pasari identificate si cartate la nivelul ariei protejate - Lacul Batca Doamnei:

 • Actitis hypoleucos;
 • Anas clypeata;
 • Anas crecca;
 • Anas penelope;
 • Anas platyrhynchos;
 • Anas querquedula;
 • Anas strepera;
 • Ardea cinerea;
 • Aythya ferina;
 • Aythya fuligula;
 • Aythya marila;
 • Aythya nyroca;
 • Bombycilla garrulus;
 • Bucephala clangula;
 • Charadrius dubius;
 • Chlidonias niger;
 • Ciconia ciconia;
 • Ciconia nigra;
 • Coracias garrulus;
 • Cygnus cygnus;
 • Cygnus olor;
 • Fulica atra;
 • Gallinago gallinago;
 • Gallinula chloropus;
 • Gavia arctica;
 • Gavia stellata;
 • Lanius minor;
 • Larus ridibundus;
 • Merops apiaster;
 • Motacilla flava;
 • Netta rufina;
 • Podiceps nigricollis;
 • Tachybaptus ruficollis;
 • Tringa glareola;
 • Tringa nebularia;
 • Tringa ochropus;
 • Tringa totanus;
 • Upupa epops;
 • Vanellus vanellus;
 • In cadrul harti ce reda arealele de distributie ale tuturor speciilor identificate, extinderea fiecarei specii a fost cartografiata inclusiv prin grile arealografice la nivel national in sistem de referinta Stereo70 cu dimensiunile celulei 500×500 m, si de asemenea rezultatele au fost extrapolate si prin gridul de referinta propus la nivel european de catre Agentia europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE.

  ...sus

  Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."