POS Mediu

Distributie Specii - Lacul Cuejdel

Servicii pentru elaborare studii ştiintifice, elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ –LACUL CUEJDEL“ cod SMIS 16721.

La nivelul ariei protejate - Lacul Cuejdel, au fost identificate si cartate arealele de distributie pentru urmatoarele categorii de specii: pasari, amfibieni/reptile. Hartile GIS in format digital au fost realizate pe baza observatiilor directe in teren realizate asupra speciilor protejate, din fiecare categorie in parte, pentru care aria investigata a fost declarata arie protejata.

Speciile de pasari identificate si cartate la nivelul ariei protejate - Lacul Cuejdel:

 • Loxia curvirostra;
 • Nucifraga caryocatactes;
 • Parus ater;
 • Parus palustris;
 • Phylloscopus trochilus;
 • Picus canus;
 • Regulus regulus;
 • Saxicola rubetra;
 • Troglodytes troglodytes;
 • Turdus merula;
 • Turdus philomelos;
 • Upupa epops;
 • Accipiter nisus;
 • Bonas bonasia;
 • Certhia familiaris;
 • Columba palumbus;
 • Dendrocopos syriacus;
 • Coccothraustes coccothraustes;
 • Corvus corax;
 • Cuculus canorus;
 • Delichon urbica;
 • Dendrocopos major;
 • Erithacus rubecula;
 • Fringilla coelebs;
 • Garrulus glandarius;
 • Motacilla alba;
 • Motacilla cinerea;
 • Parus caeruleus;
 • Parus major;
 • Parus montanus;
 • Phylloscopus collybita;
 • Phoenicurus ochoruros;
 • Pyrrhula pyrrhula;
 • Sitta europea;
 • Sylvia atricapilla;
 • Anas platyrhynchos;
 • Buteo buteo;
 • Carduelis carduelis;
 • Speciile de amfibieni identificate si cartate la nivelul ariei protejate - Lacul Cuejdel:

  • Bombina variegata;
  • Ichthyosaura alpestris;
  • Lissotriton montandoni
  • Lissotriton vulgaris
  • Pelophylax ridibundus
  • Rana temporaria
  • Salamandra salamandra
  • Triturus cristatus

  Speciile de reptile identificate si cartate la nivelul ariei protejate - Lacul Cuejdel:

  • Lacerta agilis
  • Zootoca vivipara

  In cadrul harti ce reda arealele de distributie ale tuturor speciilor identificate, extinderea fiecarei specii a fost cartografiata inclusiv prin grile arealografice la nivel national in sistem de referinta Stereo70 cu dimensiunile celulei 500×500 m, si de asemenea rezultatele au fost extrapolate si prin gridul de referinta propus la nivel european de catre Agentia europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE.

  ...sus

  Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."