POS Mediu

Distributia habitatului R2202

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

R2202 - Comunitati danubiene cu Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza si Wolffia arrhiza:


Speciile dominante: Stratul natant este dominat de Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Lemna trisulca, mai rar Lemna gibba si Wolffia arrhiza. Uneori aceste fitocenoze apar intercalat în ochiurile de Phragmites australis, Typha angustifolia, Schoenoplectus lacustris. Sunt fitocenoze heliofile, sarace în specii, dominante în lacuri si balti eutrofe. În anii secetosi, fitocenozele de Lemna rezista si pe terenurile scurse, dar suficient de umede. Stratul submers este alcatuit din Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Potamogeton crispus, P. pectinatus, P. pusillus mai rar Hippuris vulgaris. Dintre speciile de Phragmitetalia apar izolat: Phragmites australis, Oenanthe aquatica, Butomus umbellatus, Alisma plantago-aquatica.

Raspandire: Ape stagnante (balti, iazuri, brate moarte ale râurilor) din zona de câmpie si Delta Dunarii.

Valoare conservativa: moderata si mare în habitatele unde este prezenta Aldrovanda vesiculosa (DH2).

Literatura selectiva: Coldea et al. 1997; Nedelcu 1967, 1967; Popescu et al. 1984, 1997.

Harta de distributie a acestui habitat, reda informatii privind arealul de extindere al acestuia, obtinut prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor din grilele arealografice, urmata de validarea in teren prin utilizarea tehnologiei GPS si de un control vizual al calitatii datelor. Arealul de distributie al habitatului a fost reprezentat şi cu ajutorul grilelor arealografice (caroiaj utilizat in biodiversitate, atat cel disponibil la nivel national cat si cel propus de Agentia Europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE), in sistem de referinta Stereo70, cu dimensiunile celulei de pana la 500 × 500m. In urma analizelor efectuate, harta GIS de distributie a habitatului cartat ofera si informatii privind suprafata ocupata de arealul de distributie al acestui habitat in cadrul ariei protejate, procentul din arealul de distributie expus amenintarilor naturale si antropice, etc.

...sus

Corespondente

  • NATURA 2000: 3150 Natural eutrophic lackes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation
  • EMERALD: 22.41 Free-floating vegetations
  • CORINE: 22.411 Duckweed (Lemna, Spirodela, Wolffia) covers
  • PAL.HAB: 22.411 Duckweed covers
  • Asociatii vegetale: Lemnetum minoris Soó 1927, Lemnetum gibbae Miyavaki et J. Tx. 1960, Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962, Lemno – Spirodeletum W. Koch 1954, Wolffietum arrhizae Miyavaki et J. Tx. 1960, Spirodelo – Aldrovandentum Borhidi et J. Komlodi 1959.

Compozitie floristica:

Specii edificatoare: Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, Wolffia arrhiza. Specii caracteristice: Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, Aldrovanda vesiculosa. Alte specii importante: Salvinia natans, Azolla caroliniana, Utricularia vulgaris, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Nymphoides peltata, Trapa natans, Phragmites australis, Typha latifolia, T. angustifolia, Oenanthe aquatica, Sagittaria sagittifolia, Sparganium erectum.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."