POS Mediu

Distributia habitatului R2206

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

R2206 - Comunitati danubiene cu Potamogeton perfoliatus, P. gramineus, P. lucens, Elodea canadensis si Najas marina:


Speciile dominante: Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. gramineus, Elodea canadensis, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, se dezvolta în lacuri, balti, canale de drenaj cu ape stagnante sau lin curgatoare,bogate în substante nutritive. In perioada de anteza, inflorescentele apar la suprafata apei, favorizand instalarea unor specii natante de mici dimensiuni: Lemna minor,Salvinia natans, Marsilea quadrifolia, Azolla caroliniana, Spirodela polyrhiza. La sfarsitul sezonului vegetativ, întreaga vegetatie se depune la fundul bazinelor, contribuind la colmatarea acestora.

Raspandire: Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Delta Dunarii, în ape permanente.

Valoare conservativa: moderata.

Literatura selectiva: Coldea et al. 1997; Nedelcu 1973; Pop, Cristea, Hodisan 2002; Popescu et al. 1984; Sanda, Popescu, Stancu 2001..

Harta de distributie a acestui habitat, reda informatii privind arealul de extindere al acestuia, obtinut prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor din grilele arealografice, urmata de validarea in teren prin utilizarea tehnologiei GPS si de un control vizual al calitatii datelor. Arealul de distributie al habitatului a fost reprezentat şi cu ajutorul grilelor arealografice (caroiaj utilizat in biodiversitate, atat cel disponibil la nivel national cat si cel propus de Agentia Europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE), in sistem de referinta Stereo70, cu dimensiunile celulei de pana la 500 × 500m. In urma analizelor efectuate, harta GIS de distributie a habitatului cartat ofera si informatii privind suprafata ocupata de arealul de distributie al acestui habitat in cadrul ariei protejate, procentul din arealul de distributie expus amenintarilor naturale si antropice, etc.

...sus

Corespondente

  • NATURA 2000: 3150 Natural eutrophic lackes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation
  • EMERALD: 22.43 Rooted floating vegetation
  • CORINE: 22.421 Large pondweed (Potamogeton) beds
  • PAL.HAB: 22.421 Large pondweed beds
  • Asociatii vegetale: Alianta Potamogetonion pectinati W. Koch 1926 Görs 1977, Potamogetonetum lucentis Hueck 1931, Potamogetonetum perfoliati Koch 1926, Potamogetonetum graminei (Koch 1926) Passarge 1964 em. Görs 1977, Elodeetum canadensis Eggler 1933, Potamo – Ceratophylletum submersi Pop 1962.

Compozitie floristica:

Specii edificatoare: Potamogeton gramineus, P. lucens, P. perfoliatus, Ceratophyllum demersum, Najas marina. Specii caracteristice: Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. gramineus, Ceratophyllum demersum. Alte specii importante: Elodea canadensis, Ceratophyllum submersum, Hydrocharis morsus-ranae, Utricularia vulgaris, Vallisneria spiralis, Najas minor, Myriophyllum spicatum, Trapa natans, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Polygonum amphibium, Lemna minor, L. trisulca, Salvinia natans, Azolla filiculoides.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."