POS Mediu

Distributia habitatului R3709

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

R3709 - Comunitati danubiene cu Juncus effusus, J. inflexus si Agrostis canina:


Structura: Fitocenozele, dominate de Juncus inflexus si J. effusus, realizeaza etajul superior de 70–100 cm înaltime si cu acoperirea de 75–80%. Alaturi de speciile dominante mai apar: Mentha longifolia, Alopecurus pratensis, Carex vulpina. În microdepresiunile cu apa în exces se dezvolta masiv Agrostis canina, iar în jurul izvoarelor, unde solul este permanent umed, domina Deschampsia caespitosa si uneori Calamagrostis epigeios, Lythrum salicaria, Symphytum officinale. Etajul inferior este format din specii scunde dar cu densitate mare, dintre care mai reprezentative sunt: Agrostis stolonifera, Lotus corniculatus, Gratiola officinale, Galium palustre, Potentilla reptans, Ranunculus repens, Medicago lupulina, Carex hirta, Prunella vulgaris, Taraxacum officinale.

Raspandire: Zona colinara din întreaga tara, în locuri cu exces de umiditate si periodic inundate.

Valoare conservativa: redusa.

Literatura selectiva:Pop et al. 2002; Sanda, Popescu, Stancu 2001; Todor, Gergely, Bârca 1971

Harta de distributie a acestui habitat, reda informatii privind arealul de extindere al acestuia, obtinut prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor din grilele arealografice, urmata de validarea in teren prin utilizarea tehnologiei GPS si de un control vizual al calitatii datelor. Arealul de distributie al habitatului a fost reprezentat şi cu ajutorul grilelor arealografice (caroiaj utilizat in biodiversitate, atat cel disponibil la nivel national cat si cel propus de Agentia Europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE), in sistem de referinta Stereo70, cu dimensiunile celulei de pana la 500 × 500m. In urma analizelor efectuate, harta GIS de distributie a habitatului cartat ofera si informatii privind suprafata ocupata de arealul de distributie al acestui habitat in cadrul ariei protejate, procentul din arealul de distributie expus amenintarilor naturale si antropice, etc.

...sus

Corespondente

  • NATURA 2000: -
  • EMERALD: -
  • CORINE: -
  • PAL.HAB: 37.263 Danubio-Panonic riverine and humid meadows
  • EUNIS: E3.4624 Eastern Carpathian raft rush meadows
  • Asociatii vegetale: Junco – Menthetum longifoliae Lohm. 1953, Agrostetum caninae Harg. 1942, Juncetum effusi Soó (1931) 1949.

Compozitie floristica:

Specii edificatoare: Juncus inflexus, J. effusus, Mentha longifolia, Agrostis canina. Specii caracteristice: Juncus inflexus, J. effusus, Agrostis canina, Alopecurus pratensis, Rumex crispus, Festuca arundinacea, Carex hirta, Lolium perenne. Alte specii importante: Medicago lupulina, Ranunculus acris, R. sardous, Alopecurus geniculatus, Juncus articulatus, Poa trivialis, P. palustris, Lysimachia nummularia, Trifolium fragiferum, Potentilla reptans, Gratiola officinale. Pe terenurile din jurul izvoarelor, unde balteste apa permanent, se dezvolta abundent: Poa trivialis, Agrostis stolonifera, Oenanthe silaifolia, Stachys officinalis.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."