POS Mediu

Distributia habitatului R4418

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

R4418 - Tufarisuri de rachita rosie (Salix purpurea):


Structura: Fitocenoza este alcatuita din specii higrofile, mezoterme si eu-mezotrofe. Stratul arbustilor este alcatuit din Salix purpurea, mai ales ssp. purpurea, localizata pe cursurile de apa la altitudini mai mari. Celelalte specii de Salix (viminalis, triandra, alba, fragilis) participa în proportii mai mici. Se întâlnesc si speciile de arin (Alnus incana, Alnus glutinosa), diseminate. Înaltimea stratului veriaza între 2–4 m. Stratul ierburilor este în general sarac, cu putine, uneori chiar fara alte specii, mai ales datorita viiturilor frecvente si puternice. Cel mai abundent apare Calamagrostis pseudophragmites, Agrostis stolonifera, Aegopodium podagraria, Mentha longifolia, Ranunculus repens, Potentilla anserina, Lycopus europaeus, Symphytum officinale; înaltimea variaza, 50–70 cm, dar cel mai mult variaza acoperirea, între 10–70%.

Raspandire: intrazonal, de-a lungul cursurilor de apa, în Carpatii Orientali si Subcarpatii Moldovei, Carpatii Meridionali, Lunca Oltului, Valea Sadului, Valea Dunarii la Orsova, Eselnita, Carpatii Occidentali, în etajul nemoral (al fagului / gorunului).

Valoare conservativa: mare, habitate protejate Emerald; înca bine reprezentate în România.

Literatura selectiva: Dihoru 1975; Ionescu et al. 1974; Dragulescu 1995; Ratiu et al. 1984; Lupu 1979; Csürös et al. 1968; Mititelu et al. 1987; Mititelu 1970; Donita et al. 1992.

Harta de distributie a acestui habitat, reda informatii privind arealul de extindere al acestuia, obtinut prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor din grilele arealografice, urmata de validarea in teren prin utilizarea tehnologiei GPS si de un control vizual al calitatii datelor. Arealul de distributie al habitatului a fost reprezentat şi cu ajutorul grilelor arealografice (caroiaj utilizat in biodiversitate, atat cel disponibil la nivel national cat si cel propus de Agentia Europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE), in sistem de referinta Stereo70, cu dimensiunile celulei de pana la 500 × 500m. In urma analizelor efectuate, harta GIS de distributie a habitatului cartat ofera si informatii privind suprafata ocupata de arealul de distributie al acestui habitat in cadrul ariei protejate, procentul din arealul de distributie expus amenintarilor naturale si antropice, etc.

...sus

Corespondente

  • NATURA 2000: 9-
  • EMERALD: 44.1 Riparian willow formations
  • CORINE: 44.122 Mediterranean purple willow scrub
  • PAL.HAB: 44.123 Balkan willow scrub (Saponario off–Salicetum purpureae)
  • EUNIS: F9.12 Lowland and collinar riverine (Salix) scrub
  • Asociatii vegetale: Saponario – Salicetum purpureae ( Br.-Bl. 1930) Tschou 1946 Syn. Salicetum purpureae Soó 1934, Wendelbg. – Zelinka 1952; Salicetum incanae-purpureae Sillinger 1933.

Compozitie floristica:

SSpecii edificatoare: Salix purpurea. Specii caracteristice: Salix purpurea, Saponaria officinalis. Alte specii importante: Salix fragilis, Calamagrostis pseudophragmites, Salix eleagnos, Salix viminalis, Salix alba, Salix triandra, Humulus lupulus, Myosoton aquaticum, Rubus caesius, Alnus incana, Alnus glutinosa, Cirsium oleraceum, Eupatorium cannabinum, Equisetum arvense, Galium rivale, Aegopodium podagraria, Poa nemoralis, Salix caprea, Agrostis stolonifera, Mentha longifolia, Ranunculus repens, Potentilla anserina, Lycopus europaeus, Symphytum officinale.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."