POS Mediu

Distributia habitatului R5302

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

R5302 - Comunitati danubiene mezohigrofile cu Eleocharis palustris:


Structura: Specia caracteristica este de talie mijlocie si realizeaza, de regula, etajul mijlociu al fitocenozelor, împreuna cu numeroase alte plante cum sunt: Equisetum palustre, Galium palustre, Lysimachia nummularia, Alisma plantago-aquatica, Myosotis scorpioides, Carex hirta, Alopecurus aequalis, Ranunculus sceleratus. Etajul superior al vegetatiei este realizat de specii de talie mare cum sunt: Phalaris arundinacea, Carex riparia, Oenanthe silaifolia, Phragmites australis, Lythrum salicaria, Poa trivialis, Glyceria fluitans, G. plicata, Butomus umbellatus, Bolboschoenus maritimus, Alopecurus pratensis. Dintre plantele scunde, care participa în cadrul etajului inferior, mentionam: Potentilla reptans, Ranunculus repens, Medicago lupulina, Trifolium repens, T. fragiferum.

Raspandire: Luncile râurilor, periodic inundate, microdepresiuni unde apa balteste tot timpul anului, în zona de câmpie din Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea si Delta Dunarii.

Valoare conservativa: moderata.

Literatura selectiva: Grigore 1971; Mititelu 1973; Nedelcu 1972, 1973; Popescu et al. 1971; Sârbu 1978.

Harta de distributie a acestui habitat, reda informatii privind arealul de extindere al acestuia, obtinut prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor din grilele arealografice, urmata de validarea in teren prin utilizarea tehnologiei GPS si de un control vizual al calitatii datelor. Arealul de distributie al habitatului a fost reprezentat şi cu ajutorul grilelor arealografice (caroiaj utilizat in biodiversitate, atat cel disponibil la nivel national cat si cel propus de Agentia Europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE), in sistem de referinta Stereo70, cu dimensiunile celulei de pana la 500 × 500m. In urma analizelor efectuate, harta GIS de distributie a habitatului cartat ofera si informatii privind suprafata ocupata de arealul de distributie al acestui habitat in cadrul ariei protejate, procentul din arealul de distributie expus amenintarilor naturale si antropice, etc.

...sus

Corespondente

  • NATURA 2000: -
  • EMERALD: 22.31 Euro-Siberian perennial amphibious communities
  • CORINE: 53.14A Common spikerrush (Eleocharis palustris) beds
  • PAL.HAB: 53.14A Common spikerrush beds
  • EUNIS: C3.511 Freshwater dwarf (Eleocharis) communities
  • Asociatii vegetale: Eleocharitetum palustris Schennicov 1919.

Compozitie floristica:

Specii edificatoare: Eleocharis palustris, Bolboschoenus maritimus. Specii caracteristice: Eleocharis palustris. Alte specii importante: Carex riparia, C. vulpina, Phalaris arundinacea, Oenanthe silaifolia, Berula erecta, Potentilla reptans, Phragmites australis, Typha angustifolia, Rumex hydrolapathum, Veronica beccabunga, Mentha aquatica. În perioadele secetoase, când terenurile se zvânta, în compozitia fitocenozelor apar în cantitate mare Agrostis stolonifera, Poa palustris, Phleum pratense, Galium palustre, Scutellaria galericulata, Lycopus europaeus, Alisma plantago-aquatica, A. lanceolatum, Lythrum salicaria, Myosotis scorpioides, Lysimachia nummularia, Alopecurus aequalis precum si alte specii caracteristice ordinului Agrostion stoloniferae, plante care indica evolutia acestor fitocenoze în cazul în care apa în exces dispare.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."