POS Mediu

Distributia habitatului R5304

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

R5304 - Comunităţi danubiene cu Sparganium erectum, Berula erecta si Sium latifolium;:


Structura: Fitocenozele de Sparganium erectum se dezvolta la marginea bazinelor acvatice, acolo unde apa nu depaseste 25–40 cm. Specia dominanta este Sparganium erectum care acopera terenul în proportie de 75–80%. Densitatea mare a speciei dominante limiteaza instalarea altor specii palustre, dintre care au fost identificate: Sium latifolium, Berula erecta, Oenanthe aquatica, Bolboschoenus maritimus, Lycopus europaeus, Alisma plantago aquatica, Stachys palustris, Iris pseudacorus, Ranunculus lingua, Lythrum salicaria, Myosotis scorpioides, Solanum dulcamara, Polygonum amphibium. Toate acestea realizeaza etajul superior al vegetatiei, cu densitate si acoperire mare. Etajul inferior este slab reprezentat, speciile semnalate sunt: Galium palustre, Scutellaria galericulata, Agrostis stolonifera, Lysimachia nummularia.

Raspandire: Banat în luncile râurilor, Câmpia Munteniei, Lunca si Delta Dunarii.

Valoare conservativa: moderata.

Literatura selectiva: Coldea et al. 1997; Gehu, Roman, Blanchard 1994; Popescu, Sanda, Doltu, Nedelcu 1984; Sanda, Popescu, Stancu 2001.

Harta de distributie a acestui habitat, reda informatii privind arealul de extindere al acestuia, obtinut prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor din grilele arealografice, urmata de validarea in teren prin utilizarea tehnologiei GPS si de un control vizual al calitatii datelor. Arealul de distributie al habitatului a fost reprezentat şi cu ajutorul grilelor arealografice (caroiaj utilizat in biodiversitate, atat cel disponibil la nivel national cat si cel propus de Agentia Europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE), in sistem de referinta Stereo70, cu dimensiunile celulei de pana la 500 × 500m. In urma analizelor efectuate, harta GIS de distributie a habitatului cartat ofera si informatii privind suprafata ocupata de arealul de distributie al acestui habitat in cadrul ariei protejate, procentul din arealul de distributie expus amenintarilor naturale si antropice, etc.

...sus

Corespondente

  • NATURA 2000: 3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamition or Hydrocharition – type vegetation
  • EMERALD: -
  • CORINE: 53.143 Erect bur-reed (Sparganium erectum) communities
  • PAL.HAB: 53.143 Erect bur-reed communities
  • EUNIS: C3.243 Erect bur-reed communities
  • Asociatii vegetale: Sparganietum erecti Roll 1938, Mentho aquaticae-Beruletum erecti (Nedelcu 1971) Sanda et Popescu 2001.

Compozitie floristica:

Specii edificatoare: Sparganium erectum, Berula erecta, Mentha aquatica, Sium latifolium. Specii caracteristice: Sparganium erectum, Berula erecta, Glyceria fluitans, Mentha aquatica. Alte specii importante: Epilobium hirsutum, E. parviflorum, Myosotis scorpioides, Veronica beccabunga, Nasturtium officinale, Galium palustre, Lycopus europaeus, Alisma plantago-aquatica, Stachys palustris, Iris pseudodacorus.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."