POS Mediu

Distributia habitatului R5305

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

R5305 - Comunitati danubiene cu Typha angustifolia si T. latifolia:


Structura: Fitocenozele sunt edificate de Typha angustifolia, T. latifolia însotite de Schoenoplectus lacustris, Glyceria maxima, Oenanthe aquatica, Sparganium erectum, Iris pseudacorus, Butomus umbellatus, Alisma plantago-aquatica. Dintre speciile hidrofile natante sau submerse, patrund în papurisuri urmatoarele: Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Marsilea quadrifolia, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Vallisneria spiralis, Najas marina.

Raspandire: Lunca si Delta Dunarii, râurile interioare din toata tara. Ocupa ape cu adâncime mica (0,5–0,8 m) fiind cantonate la marginea bazinelor acvatice, în lungul bratelor colmatate sau a canalelor de drenaj cu apa permanenta.

Valoare conservativa: redusa.

Literatura selectiva: Boscaiu 1966; Pop 1962; Popescu et al. 1984; ªtefan 1995.

Harta de distributie a acestui habitat, reda informatii privind arealul de extindere al acestuia, obtinut prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor din grilele arealografice, urmata de validarea in teren prin utilizarea tehnologiei GPS si de un control vizual al calitatii datelor. Arealul de distributie al habitatului a fost reprezentat şi cu ajutorul grilelor arealografice (caroiaj utilizat in biodiversitate, atat cel disponibil la nivel national cat si cel propus de Agentia Europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE), in sistem de referinta Stereo70, cu dimensiunile celulei de pana la 500 × 500m. In urma analizelor efectuate, harta GIS de distributie a habitatului cartat ofera si informatii privind suprafata ocupata de arealul de distributie al acestui habitat in cadrul ariei protejate, procentul din arealul de distributie expus amenintarilor naturale si antropice, etc.

...sus

Corespondente

  • NATURA 2000: -
  • EMERALD: 22.31 Euro-Siberian perennial amphibians communities
  • CORINE: 53.13 Reedmace (Typha) beds
  • PAL.HAB: 53.13 Reedmace beds
  • EUNIS: C3.231/232 Typha latifolia/T. angustifolia beds
  • Asociatii vegetale: Typhetum angustifoliae Piggnati 1953, Typhetum latifoliae G. Lang. 1973.

Compozitie floristica:

Specii edificatoare: Typha angustifolia, T. latifolia, Schoenoplectus lacustris, Glyceria maxima. Specii caracteristice: Typha angustifolia, T. latifolia. Alte specii importante: Phragmites australis, Lythrum salicaria, Carex acutiformis, C. riparia, Bolboschoenus maritimus, Lysimachia vulgaris, Symphytum officinale, Myosotis scorpioides, Solanum dulcamara, Polygonum hydropiper, Epilobium hirsutum, Galium palustre, Lycopus europaeus, Alisma plantago-aquatica, Mentha aquatica, Stachys palustris, Rumex hydrolapathum, Ranunculus lingua.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."