POS Mediu

Distributia habitatului R5307

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

R5307 - Comunităţi daco-danubiene cu Glyceria maxima si Schoenoplectus palustris:


Structura: Glyceria maxima prin portul sau înalt, de 1,5–2 m, realizeaza aproape singura etajul superior al vegetatiei sau cu participarea, în putine exemplare, a speciilor: Schoenoplectus lacustris, Irirs pseudacorus, Butomus umbellatus, Typha latifolia, Phragmites australis. În etajul mijlociu, sunt putine plante dintre care mentionam: Phalaris arundinacea, Bolboschoenus maritimus, Stachys palustris, Lycopus europaeus, Carex acutiformis, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Myosotis scorpioides, Polygonum lapathifolium. Pe suprafata apei plutesc câteva specii natante cum sunt: Nymphoides peltata, Marsilea quadrifolia, Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Wolffia arrhiza etc.

Raspandire: Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea si Delta Dunarii.

Valoare conservativa: moderata.

Literatura selectiva: Boscaiu 1966; Dobrescu 1970; Gergely et Ratiu 1973; Mititelu et Barabas 1971; Nedelcu 1972; Pop 1968; Popescu et Sanda 1974.

Harta de distributie a acestui habitat, reda informatii privind arealul de extindere al acestuia, obtinut prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor din grilele arealografice, urmata de validarea in teren prin utilizarea tehnologiei GPS si de un control vizual al calitatii datelor. Arealul de distributie al habitatului a fost reprezentat şi cu ajutorul grilelor arealografice (caroiaj utilizat in biodiversitate, atat cel disponibil la nivel national cat si cel propus de Agentia Europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE), in sistem de referinta Stereo70, cu dimensiunile celulei de pana la 500 × 500m. In urma analizelor efectuate, harta GIS de distributie a habitatului cartat ofera si informatii privind suprafata ocupata de arealul de distributie al acestui habitat in cadrul ariei protejate, procentul din arealul de distributie expus amenintarilor naturale si antropice, etc.

...sus

Corespondente

  • NATURA 2000: -
  • EMERALD: -
  • CORINE: 53.15 Reed Sweetgrass (Glyceria maxima) communites
  • PAL.HAB: 53.151 Reed Sweetgrass
  • EUNIS: C3.251 Swetgrass beds
  • Asociatii vegetale: Glycerietum maximae Hueck 1931.

Compozitie floristica:

Specii edificatoare: Glyceria maxima, Schoenoplectus lacustris. Specii caracteristice: Glyceria maxima. Alte specii importante: Schoenoplectus lacustris, Typha angustifolia, T. latifolia, Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia, Sparganium erectum, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Lycopus europaeus, Alisma plantago-aquatica, Mentha aquatica, Butomus umbellatus, Glyceria fluitans, Cicuta virosa, Ranunculus lingua, Bolboschoenus maritimus, Galium palustre, Stachys palustris, Rumex hydrolapathum, Eleocharis palustris, Sium latifolium, Poa palustris, Symphytum officinale.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."