POS Mediu

Distributie Specii Pasari- Lacul Cuejdel

La nivelul ariei protejate - Lacul Cuejdel, au fost identificate si cartate arealele de distributie a 37 de specii de pasari. Avifauna Rezervației Naturale Lacul Cuejdel este una specifică pădurilor de amestec și conifere din zona montană, fiind identificate un număr mare de specii caracteristice acestora. Astfel, în urma deplasărilor din lunile aprilie-iunie 2011 se adaugă observațiilor preliminare din septembrie 2010 un număr de 10 specii, ajungându-se la 37 numărul celor observate pe malul lacului și în pădurea înconjurătoare. Metoda de observație folosită este cea a transectelor, plasate în principal în jurul lacului, dar și în pădure și pe pășune. Au fost notate toate speciile observate și auzite în stânga și dreapta transectului și s-au realizat fotografii acolo unde a fost posibil.
Hartile GIS in format digital au fost realizate pe baza observatiilor directe in teren realizate asupra speciilor de pasari protejate pentru care aria a fost declarata SPA-arie de protecţie specială avifaunistică. Hartile GIS de distributie, redau arele de distributie ale speciilor monitorizate, calculate prin analize spatiale specifice tehnologiilor GIS (analize raster, intersectii spatiale, buffer, etc.)
In cadrul acestor harti, distributia speciilor a fost cartografiata şi cu ajutorul grilelor arealografice (caroiaj utilizat in biodiversitate, atat cel disponibil la nivel national cat si cel propus de Agentia Europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE), in sistem de referinta Stereo70, cu dimensiunile celulei de pana la 500 × 500m. In urma analizelor efectuate, harta GIS de distributie a fiecarei specii ofera si informatii privind suprafata ocupata de arealul de distributie al speciei in cadrul ariei protejate, procentul din arealul de distributie expus amenintarilor naturale si antropice, etc.

Distributia speciei Accipiter nisus - uliu păsărar

Familia: Accipitridae
Categorie fenologică: specie sedentară, oaspete de iarnă.

Distributia speciei Anas platyrhynchos - raţa mare

Familia: Anatidae
Categorie fenologică: migrator parţial, oaspete de iarnă

Distributia speciei Bonasa bonasia - ieruncă

Familia: Tetraonide
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Buteo buteo - şorecar comun

Familia: Accipitridae
Categorie fenologică: migrator parţial

Distributia speciei Carduelis carduelis - sticlete

Familia: Fringillide
Categorie fenologică: specie sedentară, oaspete de iarnă

Distributia speciei Certhia familiaris - cojoaică de pădure

Familia: Certhiide
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Coccothraustes coccothraustes - botgros

Familia: Fringillide
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Columba palumbus - porumbel gulerat

Familia: Columbide
Categorie fenologică: oaspete de vară, rar iarna

Distributia speciei Corvus corax - corb

Familia: Corvide
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Cuculus canorus - cuc

Familia: Cuculide
Categorie fenologică: oaspete de vară

Distributia speciei Delichon urbica - lăstun de casă

Familia: Hirundinide
Categorie fenologică: oaspete de vară

Distributia speciei Dendrocopos major - ciocănitoare pestriţă mare

Familia: Picide
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Dendrocopos syriacus - ciocănitoare de grădini

Familia: Picide
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Erithacus rubecula - măcăleandru

Familia: Turdide
Categorie fenologică: oaspete de vară, rar iarna

Distributia speciei Fringilla coelebs - cinteza

Familia: Fringillide
Categorie fenologică: migrator parţial

Distributia speciei Garrulus glandarius - gaiţă

Familia: Corvide
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Loxia curvirostra - forfecuţă

Familia: Fringillide
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Motacilla alba - codobatură albă

Familia: Motacillide
Categorie fenologică: oaspete de vară

Distributia speciei Motacilla cinerea - codobatură de munte

Familia: Motacillide
Categorie fenologică: oaspete de vară, rar iarna

Distributia speciei Nucifraga caryocatactes - alunar

Familia: Corvide
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Parus ater - piţigoi de brădet

Familia: Paride
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Parus caeruleus - piţigoi albastru

Familia: Paride
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Parus major - piţigoi mare

Familia: Paride
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Parus palustris - piţigoi sur

Familia: Paride
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Parus montannus - pitigoi de munte

Familia: Paride
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Phoenicurus ochoruros - codroş de munte

Familia: Turdide
Categorie fenologică: oaspete de vară

Distributia speciei Phylloscopus collybita - pitulice mică

Familia: Turdide
Categorie fenologică: oaspete de vară

Distributia speciei Phylloscopus trochilus - pitulice fluierătoare

Familia: Turdide
Categorie fenologică: specie de pasaj, oaspete de vară

Distributia speciei Picus canus - Ghionoaia sau ciocanitoarea sura

Familia: Picidae
Categorie fenologică: specie sedentara sau sedentar eratica

Distributia speciei Pyrrhula pyrrhula - mugurar

Familia: Fringillide
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Regulus regulus - auşel cu cap galben

Familia: Turdide
Categorie fenologică: migrator parţial, oaspete de iarnă

Distributia speciei Saxicola rubetra - mărăcinar mare

Familia: Turdide
Categorie fenologică: oaspete de vară

Distributia speciei Sitta europea - ţiclean

Familia: Sittide
Categorie fenologică: specie sedentară

Distributia speciei Sylvia atricapilla - silvie cu cap negru

Familia: Sylvide
Categorie fenologică: oaspete de vară

Distributia speciei Troglodytes troglodytes - ochiuboului

Familia: Troglodytide
Categorie fenologică: oaspete de vară, rar iarna

Distributia speciei Turdus merula - mierla

Familia: Turdide
Categorie fenologică: migrator parţial

Distributia speciei Turdus philomelos - sturz cântător

Familia: Turdide
Categorie fenologică: oaspete de vară

Distributia speciei Upupa epops - pupăza

Familia: Upupide
Categorie fenologică: oaspete de vară

...sus

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."