POS Mediu

Plan de Management

Servicii pentru elaborare studii ştiintifice, elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ –LACUL CUEJDEL“ cod SMIS 16721.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."