POS Mediu

Despre Proiect

Servicii pentru elaborare studii ştiintifice, elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ –LACUL CUEJDEL“ cod SMIS 16721.

Introducere context

Programul Operational Sectorial Mediu este documentul care stabileste strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu,in Romania,in perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeana in data de 11 iulie 2007. POS Mediu este astfel conceput incat sa reprezinte un catalizator pentru o economie mai competitiva, un mediu mai bun si o dezvoltare regionala mai echilibrata. POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu si ia in considerare programele de dezvoltare initiate in cadrul asistentei de preaderare (Phare si ISPA). Se bazeaza pe obiectivele si prioritatile politicilor de mediu ale Uniunii Europene, reflectand atat obligatiile internationale ale Romaniei cat si interesele specifice nationale. Obiectivul global al POS Mediuil constituie protectia siimbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viatain Romania. Obiectivul constain reducerea decalajului existentintre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ si calitativ.

Implementarea societatii informatizate reprezinta un obiectiv major pentru Guvernul Romaniei, fiind o componenta esentiala a programului de dezvoltare politica si economica. De aceea, "Servicii pentru elaborare studii ştiintifice, elaborare plan de management" in cadrul proiectului "MANAGEMENT PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ –LACUL CUEJDEL “- cod SMIS 16721", reprezinta o necesitate in implementarea politicii in domeniului protectiei mediului, ca parte a politicii de mediu de nivel european.

Programul acopera perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmaresc nevoile de dezvoltare ale Romaniei dincolo de 2013, prin punerea bazelor dezvoltarii durabile a investitiilor vizate. POS va contribui laindeplinirea obligatiilor pe care Romania le arein sectoarele de mediu,in specialin cele mai putin dezvoltate regiuni ale tarii.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al contractului îl constituie prestarea de servicii pentru elaborare studii ştiintifice, elaborare plan de management, în cadrul proiectului “MANAGEMENT PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ – LACUL CUEJDEL“.

Acest obiectiv general va fi atins prin o serie de obiective specifice:

Elaborare studii ştiintifice de inventariere şi cartografiere

 • Elaborare studii inventariere specii amfibieni, reptile, pasări;
 • Elaborare studiu de inventariere habitate;
 • Elaborare harta GIS a ariei protejate;
 • Elaborare măsuri de conservare

Elaborare şi aprobare plan de management

 • Elaborare plan de management;
 • Integrare plan de management în sistem electronic;
 • Elaborare raport de mediu;
 • Obţinerea acordului de mediu;
 • Aprobare plan de management.

Astfel, din punct de vedere tehnic proiectul isi propune realizarea unei baze de date privind biodiversitatea in aria protejata - Lacul Cuejdel, a hartilor de distributie pentru habitatele monitorizate, si a unui sistem informatic care sa permita monitorizarea statutului de conservare al speciilor si habitatelor investigate la nivelul ariei protejate.

Grupurile tinta

Grupurile tinta principale din cadrul proiectului sunt:

 • Consiliul Judetean Neamt (CJNEAMT);
 • Ministerul Mediului si al Padurilor (MMP);
 • Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM);
 • Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului (ARPM);
 • Agentiile pentru Protectia Mediului Neamt (APMNEAMT);
 • Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANAP);
 • Ocolul silvic Gârcina (OSGârcina);

Rezultate Proiectului

Activităţile propuse a se realiza în cadrul contractului, vizează elaborarea şi aprobarea planului de management al ariei naturale protejate Lacul Cuejdel. Aceste activitati au la baza elaborarea unui studiu privind speciile de amfibieni, reptile şi pasari, harta GIS a ariei protejate şi a unui studiu privind inventarierea celor 5 habitate existente in aria protejata, stabilirea starii de conservare si a unor masuri de conservare a acestora. Datele rezultate in cadrul studiului vor fi introduse in planul de management. Planul de management elaborat va fi introdus intr-un sistem informatic, care va facilita modul de urmarire a implementarii lui de catre custodele ariei naturale protejate. In conformitate cu prevederile legale, se va proceda la obtinerea acordului de mediu pentru planul de management elaborat al ariei naturale protejate si ulterior a aprobarii acestuia de catre Ministerul Mediului. Rezultatul final al contractului îl reprezintă elaborarea şi aprobarea planului de management al ariei protejate Lacul Cuejdel.

Studii stiintifice:

 • 1 studiu de inventariere amfibieni, reptile, pasari;
 • 1 studiu de inventariere habitate;
 • harta GIS a ariei naturale protejate Lacul Cuejdel;
 • stabilire stare de conservare si masuri de conservare;

Plan de management

 • Plan de management;
 • Integrare in sistem informatic al planului de management;
 • Raport de mediu;
 • Acord de mediu;
 • Aprobare plan de management.

...sus

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."