POS Mediu
lacuri view

Arii Protejate

Planul local de acţiune pentru mediu în judeţul Neamţ punctează importanţa naţională a varietăţii şi bogăţiei biodiversităţii, precum şi potenţialul turistic semnificativ din zonă. Această biodiversitate se exemplifică si prin cele trei arii protejate - Lacurile Vaduri, Pângăraţi şi Cuejdel. Pentru conservarea biodiversităţii şi asigurarea unui management eficient al ariilor naturale, Consiliul Judeţean Neamţ a demarat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii, DMI 4.1. - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000, cateva proiecte prin care se urmăreşte elaborarea de studii ştiinţifice de inventariere şi cartografiere, ce au ca scop inventarierea, evaluarea stării de conservare şi elaborarea măsurilor de conservare pentru ariile protejate, precum si revizuirea/elaborarea şi avizarea planulurilor de management.

Aflati mai multe despre resursele obtinute in urma implementarii proiectelor, accesand pagina fiecarei arii protejate.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."